Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe (dom, mieszkanie)

Własny dom, czy mieszkanie to zazwyczaj nasza największa inwestycja w życiu. Ochrona tego majątku powinna, więc być również pierwszoplanowym zadaniem. Czy stać nas na ponowny wydatek lub zaciągnięcie nowego kredytu na budowę lub remont w przypadku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych?

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego mogą być:

Zarówno w odniesieniu do budynków mieszkalnych, garaży wolnostojących i lokali mieszkalnych, jak i do ruchomości domowych i stałych elementów, firmy ubezpieczeniowe odpowiadają za szkody powstałe w następstwie:
-Zdarzeń losowych (np. ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, powodzi, śniegu, gradu, huraganu, zalania, osuwania i zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia się ziemi itp.)
-kradzieży z włamaniem
-rabunku
-przepięcia
-dewastacji

Dane teleadresowe:

Firma Semi Nosiadek Kazimierz
ul. Żorska 27
44-266 Świerklany
NIP: 642-101-36-35

SKLEP / WARSZTAT
Tel: 32 430 44 99
Tel: 32 433 14 99
Tel: 501 321 660

Ubezpieczenia tel: 507 132 881

E-mail: seminosiadek@wp.pl

Pomoc Drogowa: 512-045-123

Pracujemy

od Poniedziałku do Piątku
od 8:00 do 19:00

w Soboty
od 8:00 do 14:00